Kas yra Geros pradžios mokykla?

„Geros pradžios“ metodika

„Geros pradžios“ (pasaulyje žinomos „Step by step“ pavadinimu) metodika remiasi moderniausiomis šiuolaikinio pasaulio nuostatomis: humanizmu, demokratija, atvirumu ir atsinaujinimu, į vaiką ir šeimą orientuotu ugdymu. Lietuva – viena iš 50 šalių, kurioje atskirų darželių ar mokyklų ugdytiniai ugdomi pagal šią programą.

Bendri metodikos bruožai:

  • Veiklos centrai – mokymuisi ir savęs bei aplinkos pažinimui.
  • Vaiko veiklos pasirinkimo laisvė – patirties kaupimui.
  • Šeimos, bendruomenės, įstaigos sąveika ugdymo procese – abipusei pagarbai, vaikų ir suaugusiųjų atsakomybei, rūpinimuisi vieni kitais.

Dienos ritmas ir veikla ugdymo centruose

Diena mokykloje pradedama Ryto ratu (savirefleksija), o pasibaigus ugdomajai veiklai – Atsisveikinimo ratu (refleksija). Pamokos organizuojamos lanksčiu grafiku, apjungiant veiklas ir atsižvelgiant į vaikų įsitraukimą.

Organizuojamos aktyvios pertraukos vaikams kasdien laisvai pasirenkant kryptingas veiklas ugdymo centruose, kuriuose jie gali rasti įvairių priemonių, skirtų pasirinktai veiklai atlikti. Veiklos centrų gausa atliepia kiekvieno vaiko individualų poreikį piešti, rašyti, skaityti, tyrinėti, muzikuoti, vaidinti, konstruoti, sportuoti ir pan. Vaikai turi progą pristatyti ir pasidžiaugti tuo, ką jie nuveikė ir kaip jiems pavyko viena ar kita veikla.

Antroje dienos pusėje vaikai ilsisi, atlieka paskirtus namų darbus, skaito, užsiima kūrybine, savęs
pažinimo ar sportine veikla.

Problemų sprendimu grįstas ugdymas

Problemų sprendimu grįstas mokymas aktualus šių dienų vaikams ir plačiai taikomas visame pasaulyje. Nuo tradicinio mokymo, kur mokytojas išdėsto medžiagą, vaikai išmoksta ją ir atsiskaito, jis skiriasi tuo, jog vaikams iškeliamas probleminis klausimas, kuris patrauklus ir įtraukiantis, nes atspindi realią aplinką, kurioje vaikai gyvena.

Vaikai atlieka tyrimus, kryptingai domisi pamokoje ar įvairiuose šaltiniuose pateikta medžiaga, komandose sutaria, kuria pristatymo forma pristatys atrastą atsakymą į probleminį klausimą. Kartu kūrybiškai sprendžiant problemas ugdomas bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo jausmas.

Programa „Aš esu kūrėjas“

Mokykloje vaikams vedami neuroedukaciniai dailės terapijos užsiėmimai pagal trimatį asmenybės ugdymo modelį. Programos tikslas – išugdyti socialiai atsakingą asmenybę, kuri geba savarankiškai priimti etiškus sprendimus ir už juos prisiimti atsakomybę. Neuroedukaciniai dailės terapijos metodai skatina vaikų kūrybingumą, intuiciją, lavina vaizduotę, plėtoja pasitikėjimą savimi, orumą, toleranciją ir suvokimą apie taisyklių laikymosi esmę, įgalina skirti takoskyrą tarp gėrio ir blogio. Programa „Aš esu kūrėjas“ parengta pagal M. Mendelės-Leliugienės sukurtą socialiai atsakingos asmenybės ugdymo modelį 2008 metais Ženevoje vykusioje tarptautinėje švietimo konferencijoje pristatyta kaip viena iš perspektyviausių asmenybės ugdymo programų pasaulyje.

Mūsų mokykloje vaikai išmoksta

Gerbti save ir kitą

Bendraudami ir mokydamiesi vaikai įpranta išklausyti, įsiklausyti ir išsakyti savo nuomonę tinkamu būdu.

Dirbti komandoje

Įgyvendinant išsikeltą idėją, vaikai pasiskirsto atsakomybėmis, atlieka paskirtas užduotis ir kiekvienas rūpinasi, kad komanda patirtų sėkmę.

Įtraukti šeimą

Vaikai įtraukia šeimą į bendrus projektus, pakviečia pravesti pamoką ar sudalyvauti jų surengtoje šventėje, taip stiprindami pasitikėjimą savimi.

Kritiškai mąstyti

Ne visada vaikams pateikiamas atsakymas į iškilusį klausimą, kviečiama atrasti atsakymą pačiam diskutuojant „Ką supranti šioje situacijoje? Ką ir kodėl darytum tu?“

Kūrybiškai veikti

Kūrybiškai veikdami vaikai pamokas pratęsia laisvoje veikloje, turėdami galimybę pasirinkti užduočių atlikimo formas ir būdus.

Vertinti ir įsivertinti

Susipažinę su vertinimo kriterijais iš anksto, vaikai kryptingai atlieka užduotis, vis pasitikrindami, ar teisinga linkme eina.

Mokyklos steigėjos

Geros pradžios mokyklą įsteigė dvi entuziastės, tikinčios, jog vaikui, žengiančiam į pasaulį, yra ypatingai svarbi gera pradžia, ir prisistatančios Jums kaip:

Renata1

Renata Zakarienė

Nuostabus jausmas stebėti, kaip keičiasi ir auga vaikai. Dar nuostabiau, kad tai galiu daryti kartu su jais. Dėkoju svajonei, tapusiai realybe!

Alma Balnienė

Alma Balnienė

Nebūna vienodų vaikų, dėl to nebūna vienodų pamokų. Dieną pradedi kurti ryte ir niekada nežinai, kokia bus dienos pabaiga. Tas kūrybos procesas ir yra jausmas būti Mokytoja, kai jauti vaiką žingsnis po žingsnio atrandantį save ir pasaulį iš nuostabos išsiplėtusiomis akimis.

Nuostabus jausmas stebėti, kaip keičiasi ir auga vaikai. Dar nuostabiau, kad tai galiu daryti kartu su jais. Dėkoju svajonei, tapusiai realybe!
Renata
Nebūna vienodų vaikų, dėl to nebūna vienodų pamokų. Dieną pradedi kurti ryte ir niekada nežinai, kokia bus dienos pabaiga. Tas kūrybos procesas ir yra jausmas būti Mokytoja, kai jauti vaiką žingsnis po žingsnio atrandantį save ir pasaulį iš nuostabos išsiplėtusiomis akimis.
Alma