Kartu auginame pasaulį!

Geros pradžios mokykla siekia sukurti emociškai saugią, įdomią ir įtraukiančią ugdymosi aplinką, pritaikytą asmeniniam kiekvieno vaiko augimui bei paremtą mokyklos ir šeimos partneryste.

Mūsų vertybės

Kruopščiai suplanuota ugdymosi aplinka skatina vaikų smalsumą, tyrinėjimus, iniciatyvą,
kūrybingumą, intuiciją, atsakingumą. Kiekvienam vaikui yra randama ta veikla, kurioje jis atsiskleidžia geriausiai, jo progresas pastebimas greičiausiai.

Mokytojai padeda vaikams sėkmingai siekti tikslų, aiškiai su vaikais aptarę, ko iš jų tikimasi. Leisdami vaikams savarankiškai priimti sprendimus, gerai pažinti save ir kitus, įvertinti savo stipriąsias savybes ir gabumus skirtingose srityse, mokytojai kiekvienam suteikia galimybę pajusti savo vertę.

Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas reikšmingas geresniems vaikų mokymosi rezultatams, elgesiui, atsakomybės suvokimui ir prisiėmimui. Matydami tėvus, mokytojus ir kitus svarbius savo gyvenime suaugusiuosius dalyvaujant ugdymo procese, vaikai mokomi domėtis ir rūpintis vieni kitais. Taip kuriama atvira, emociškai saugi mokyklos aplinka.

Mokytojas – vaiko pagalbininkas, padėjėjas, patarėjas, nuoširdžiai besirūpinantis kiekvieno vaiko
pažanga ir ugdantis visapusišką vaiko asmenybę. Pasitikima mokytojo profesionalumu parenkant mokymo strategijas, būdus bei metodus, geriausiai atliepiančius ugdytinių poreikius. Mokytojų ir tėvų etiškas bendravimas, gebėjimas išklausyti ir išgirsti kito nuomonę skatina pozityvų ir abipuse pagarba grįstą bendradarbiavimą, kuria jaukią mokyklos atmosferą.

Mūsų vertybės

Kūrybingumas ir veiklumas

Kruopščiai suplanuota ugdymosi aplinka skatina vaikų smalsumą, tyrinėjimus, iniciatyvą, kūrybingumą, intuiciją, atsakingumą. Kiekvienam vaikui yra randama ta veikla, kurioje jis atsiskleidžia geriausiai, jo progresas pastebimas greičiausiai.

Siekis tobulėti

Mokytojai padeda vaikams sėkmingai siekti tikslų, aiškiai su vaikais aptarę, ko iš jų tikimasi. Leisdami vaikams savarankiškai priimti sprendimus, gerai pažinti save ir kitus, įvertinti savo stipriąsias savybes ir gabumus skirtingose srityse, mokytojai kiekvienam suteikia galimybę pajusti savo vertę.

Bendruomeniškumas ir bendrystė

Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas reikšmingas geresniems vaikų mokymosi rezultatams, elgesiui, atsakomybės suvokimui ir prisiėmimui. Matydami tėvus, mokytojus ir kitus svarbius savo gyvenime suaugusiuosius dalyvaujant ugdymo procese, vaikai mokomi domėtis ir rūpintis vieni kitais. Taip kuriama atvira, emociškai saugi mokyklos aplinka.

Pagarba ir rūpinimasis

Mokytojas - vaiko pagalbininkas, padėjėjas, patarėjas, nuoširdžiai besirūpinantis kiekvieno vaiko pažanga ir ugdantis visapusišką vaiko asmenybę. Pasitikima mokytojo profesionalumu parenkant mokymo strategijas, būdus bei metodus, geriausiai atliepiančius ugdytinių poreikius. Mokytojų ir tėvų etiškas bendravimas, gebėjimas išklausyti ir išgirsti kito nuomonę skatina pozityvų ir abipuse pagarba grįstą bendradarbiavimą, kuria jaukią mokyklos atmosferą.

Įdomu? Sužinokite daugiau!